Ο Δήμος Καβάλας και το εταιρικό κοινωνικό σχήμα “ΣτηρίΖΩ” με συντονιστή εταίρο το σύλλογο για το παιδί και την οικογένεια “ΠΝΟΗ”, σας προσκαλεί την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013 και ώρα 20:00 στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας στην εναρκτήρια ημερίδα για την παρουσίαση του έργου Κοινωνική Δομή Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ “ΣτηρίΖΩ

Λογότυπο Προγράμματος στηρίΖΩ

 

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης με Κωδικό 55 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού” για υποβολή προτάσεων πράξεων από Δυνητικούς Δικαιούχους, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού”  που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, εγκρίθηκε για τον Δήμος Καβάλας το σχέδιο με τίτλο “στηρίΖΩ”