Το δυναμικό του Συλλόγου υφίσταται παροδικά διακυμάνσεις . Σήμερα αριθμεί περίπου  στα 250 μέλη, ενεργοί πολίτες της πόλης μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο στηρίζει σταθερά την εγγραφή νέων μελών με την παράλληλη αξιοποίηση του κάθε νέου μέλους στις δραστηριότητες του Συλλόγου. Ας μην ξεχνάμε πως ο αποδοτικός εθελοντισμός είναι αυτός που τρέφεται από την συνέπεια των εθελοντών.