Ο Σύλλογος ΠΝΟΗ ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2001. Τα καθήκοντα του Προέδρου ανέλαβαν διαδοχικά οι κ. Ευάγγελος Γλαντζής (2001), κ. Σμαράγδα Σινοδινού (2001), κ. Βαλασιάδου Αντωνία (2003), κ. Βελισσαρίδης Τηλέμαχος (2007) ενώ η κ. Χατζηβαρύτη Ιωάννα είναι επικεφαλής του Συλλόγου από το 2012.

Αναλυτικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται σήμερα από τα εξής μέλη:

Πρόεδρος Χατζηβαρύτη Ιωάννα
Αντιπρόεδρος Βελισσαρίδης Τηλέμαχος
Γεν. Γραμματέας Ανέστη Ανδρονίκη
Ταμίας Δήμητρα Τσιβιώτου- Κίτσιου
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Ζίλντα Χαρίση
Αναπλ. Ταμίας Προδρομία Κοθάλη
Μέλος Αποστολίδης Μάρκος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

Υπεύθυνη τομέα υποδοχής, Ψυχολογικής

υποστήριξης, υποστηριζόμενες οικογένειες   Ιωάννα Χατζηβαρύτη

Υπεύθυνη τομέα Γραμμ/κής υποστήριξης     Νίκη Ανέστη

Υπεύθυνη τομέα Δημοσίων Σχέσεων        Νίκη Ανέστη

Υπεύθυνος τομέα νομικής υποστήριξης   Μάρκος Αποστολίδης

Υπεύθυνη Μηχανοργάνωσης-Ιστοσελίδας   Νίκη Ανέστη

Υπεύθυνη τομέα λειτουργίας τροφίμων      Νίκη Ανέστη

Υπεύθυνος λειτουργίας ρούχων-επίπλων  Τηλέμαχος Βελισσαρίδης

Υπεύθυνος τομέα Ευρωπαϊκών Προγρ/των  Τηλέμαχος Βελισσαρίδης

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικής υποστήριξης

 μαθητών- παιδιών υποστηριζόμενων

οικογενειών               Κατερίνα Μπάτη- Μπαρμπάκη

Υπεύθυνη τομέα καλλιτεχνικών       Ζίλντα Χαρίση          

Υπεύθυνη επιστημονικής ομάδας           Έφη Δεμίρη

Υπεύθυνη Παραρτήματος Κρηνίδων      Ιωάννα Χατζηβαρύτη

Υπεύθυνη προγράμματος «ΣΤΗΡΙΖΩ»      Ιωάννα Χατζηβαρύτη