Γενική Περιγραφή του Έργου
Ο Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος «Πνοή» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Καβάλας», η οποία υλοποιείται μέσω του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προβαίνει στην επίσημη έναρξη λειτουργίας μιας σειράς Κοινωνικών Δομών στην περιοχή του Δήμου Καβάλας. Αντίστοιχες Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας λειτουργούν ήδη στους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας και παρέχουν μία δέσμη ομογενοποιημένων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους.

Logo με τίτλο

Σκοπός του Έργου
Σκοπός του εν λόγω εγχειρήματος είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός διευρυμένου δικτύου Κοινωνικών Δομών, στο πλαίσιο του οποίου θα δημιουργηθεί ένα δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας και προστασίας προς τους συμπολίτες που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός διευρυμένου δικτύου Κοινωνικών Δομών, στο πλαίσιο του οποίου θα αναπτυχθούν οι εξής Δομές:

Δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου (στο Δ.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ)
Θα διανέμει σε τακτική βάση τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, ρούχα, παπούτσια, βιβλία, παιχνίδια κλπ και θα λειτουργήσει στο Στρατόπεδο Ασημακοπούλου (αποθήκες Δήμου Καβάλας)
Κοινωνικό Παντοπωλείο (στο Δ.Δ. ΚΡΗΝΙΔΩΝ – πρώην Δήμος ΦΙΛΙΠΠΩΝ)
Θα διανέμει σε τακτική βάση τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, ρούχα, παπούτσια, βιβλία, παιχνίδια κλπ και θα λειτουργήσει στο πρώην κτίριο του Δήμου Φιλίππων.
Δομή παροχής Συσσιτίων
Θα εξασφαλίζει δωρεάν γεύματα όλες τις ημέρες της εβδομάδας σε άστεγους και άπορους και θα λειτουργήσει στην πλατεία της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Καβάλας.
Κοινωνικό φαρμακείο
Θα παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε άστεγους και ανασφάλιστους άπορους & άνεργους και θα λειτουργήσει στο 2ο όροφο της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας.
Δημοτικός Λαχανόκηπος
Θα δώσει ισομερή τεμάχια αρδευόμενου και περιφραγμένου αγροκτήματος σε άστεγους, άπορους & άνεργους προκειμένου να τα καλλιεργήσουν, με αποκλειστικό σκοπό τη σίτιση τους και θα λειτουργήσει στην περιοχή του Αμυγδαλεώνα, πίσω από το Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεώνα.
Τράπεζα χρόνου
Θα παρέχει τη δυνατότητα σε άστεγους, άπορους, άνεργους αλλά και σε όλους τους πολίτες να συναλλάσσονται μεταξύ τους, σε συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα, για τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών χρησιμοποιώντας μονάδες εναλλακτικού συστήματος και θα λειτουργήσει στα γραφεία της Δημωφέλεια, 2ος όροφος.
Γραφείο Διαμεσολάβησης
Θα παρέχει πληροφόρηση και υπηρεσίες διευκόλυνσης σε άτομα σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την προώθησή τους στις αντίστοιχες δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Παράλληλα θα παρέχει υπηρεσίες διευκόλυνσης στην επικοινωνία τους με τους κρατικούς φορείς σε θέματα που αφορούν την υγεία και την εργασία τους (ΟΑΕΔ, Νοσοκομεία κλπ) και θα λειτουργήσει στα γραφεία της Ένωσης Καταναλωτών Νομού Καβάλας.

 

Άμεσα Ωφελούμενοι
Από τη λειτουργία των δομών αναμένεται να έχουμε ως άμεσα ωφελουμένους 800 άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και είναι απειλούμενα από φτώχεια, απόρους, ανέργους και αστέγους.

Έμμεσα Ωφελούμενοι
Από τη λειτουργία των δομών αναμένεται να δημιουργηθούν 29 νέες θέσεις εργασίας οι οποίες θα καλυφθούν από ανέργους, ηλικίας έως 30 ετών. Τα τυπικά προσόντα έχουν τεθεί από την πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

________________________________________

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ «ΠΝΟΗ» ως δικαιούχος θα είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα:

• Για τον συντονισμό της όλης ενέργειας
• Είναι υπεύθυνη για την λειτουργία τις δομές των Κοινωνικών Παντοπωλείων, του Κοινωνικού Φαρμακείου και του Λαχανόκηπου
• Την διαδικασία επιλογής και πρόσληψης των ωφελουμένων όλων των δομών
• Την παρακολούθηση της εργασιακής κατάστασης των ωφελουμένων
• Τη δημοσιότητα του προγράμματος.
• Την οικονομική διαχείριση του προγράμματος και τις ενδεχόμενες δαπάνες που θα καταβάλλονται από τους επιμέρους φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΠΟΙΪΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ, ως δικαιούχος θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία της δομής του ΣΙΣΣΙΤΙΟΥ.

Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ως δικαιούχος θα είναι υπεύθυνη για την λειτουργία της δομής Τράπεζα Χρόνου και του Γραφείου Διαμεσολάβησης.
Το Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς:

Συντονιστής Φορέας: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «ΠΝΟΗ», K. Παλαιολόγου 9, 65403, Καβάλα, τηλ. 2510232211, φαξ. 2510232217, e-mail: info@pnoi-kavala.com, Ιστοχώρος: www.pnoikavala.com

Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΠΟΙΪΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ, Μητροπόλεως 1, 65403, τηλ. 2510223322, fax: 2510223283, e-mail: amphth@otenet.gr, Ιστοχώρος: www.im-philippon.gr

Δικαιούχος: ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ , Ευγένιου Ιορδάνου 32, 65402, τηλ. 2510223000, Ιστοχώρος: 2510243942, e-mail: enoikokav@yahoo.com, Ιστοχώρος: http://fonikatanaloton.blogspot.com

Συμπράττων Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ , Κύπρου 10, 65403, τηλ. 2510451300, fax: 2510451300, e-mail: mayor@dkavalas.gr, Ιστοχώρος: www.kavala.gov.gr

Συμπράττων Φορέας: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, Ομονοίας 50, 65402, τηλ. 2510223325, fax: 2510835946, e-mail: president@chamberofkavala.gr, Ιστοχώρος: www.kcci.gr

Συμπράττων Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», Ομονοίας 117, 65403, τηλ. 2510831388, fax: 2510831378, e-mail: develop@kavalagreece.gr, Ιστοχώρος: www.kavalagreece.gr

Συμπράττων Φορέας: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ, Δαγκλή & Αναγεννήσεως 2, 65403, τηλ. 2510834200, fax: 2510834200, e-mail: sfarmak@otenet.gr, Ιστοχώρος: www.antidoto.gr

Συμπράττων Φορέας: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, Φιλικής Εταιρίας 9, Τ.Θ. 1561, τηλ. 2510223172, fax: 2510223172, e-mail: info@iskavalas.gr, Ιστοχώρος: www.iskavalas.gr

Συμπράττων Φορέας: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», Αρκαδίου 4, 65404, τηλ. 2510243764, fax: 2510247094, e-mail: newsocial@yahoo.gr

 

Τόπος Υλοποίησης: Δήμος Καβάλας

Ομάδες στόχου:

  • Πολίτες που θέλουν να ωφεληθούν (άποροι, άστεγοι, άνεργοι),
  • Πολίτες ή φορείς που θέλουν να προσφέρουν είδη ή εθελοντική εργασία

Διάρκεια: 2 Έτη (Σεπτέμβριος 2013 – Σεπτέμβριος 2015)

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 986.000,00€

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ελλάδος.

 

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*