Η ΠΝΟΗ είναι προσηλωμένη στο να συνεισφέρει ενεργά και έμπρακτα στο παιδί και την οικογένεια ποικιλοτρόπως. Ειδικότερα οι στόχοι της περιλαμβάνουν κυρίως:

 1. συνεισφορά στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών. Από τα γραφεία μας και με την απλόχερη βοήθεια των συμπολιτών μας προσφέρουμε τρόφιμα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία και άλλα. Παράλληλα, φροντίζουμε ανάλογα την περίπτωση για την κάλυψη των εξόδων θέρμανσης και των λογαριασμών κοινής ωφελείας.
 2. ενημέρωση και συμβουλευτική της οικογένειας. Στηρίζουμε νομικά και κατευθύνουμε στις παρεχόμενες υπηρεσίες από το κράτος ή τους αρμόδιους φορείς όταν προκύπτουν προβλήματα ενώ παρακολουθούμε από κοντά την εξέλιξη των υποθέσεών τους.
 3. εκπαίδευση παιδιών της οικογένειας. Οι δραστηριότητες σε αυτό το τομέα εστιάζουν στην παροχή ιδιαίτερων μαθημάτων από εθελοντές-μέλη του συλλόγου (καθηγητές, δασκάλους, επιμορφωτές), στην κάλυψη δαπανών για μαθήματα σε ιδιωτικά φροντιστήρια αλλά και στην ετήσια οικονομική στήριξη φοιτητών.
 4. παρέμβαση και συμπαράσταση στα ΑμΕΑ και κοινωνικά μειονοτικές ομάδες με παροχή εμβολίων, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν φάρμακα αλλά ακόμα και δωρεάν επεμβάσεις σε ιδιαίτερες περιπτώσεις.
 5. ανάπτυξη εθελοντικών δομών με συμβολή στο κοινωνικό έργο όπως είναι η υποστήριξη κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων σε οικογένειες και παιδιά που χρίζουν βοήθειας.
 6. συμμετοχή των παιδιών και της οικογένειας στον πολιτισμό, αθλητισμό και γενικότερα στη ψυχαγωγία. Αναγνωρίζοντας τη θετική επίδρασή τους στην πνευματική ανάπτυξη των ανθρώπων ενισχύουμε οικονομικά τη συμμετοχή οικογενειών ή παιδιών οικογενειών σε θεατρικά έργα και παραστάσεις, εκδηλώσεις, φεστιβάλ, αθλητικά γεγονότα και άλλα. Επιπλέον σε συμφωνία με τις αρμόδιες αρχές προσφέρουμε την ευκαιρία σε παιδιά να υπαχθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις.
 7. παροχή οδηγιών, τεχνογνωσίας και συμβουλών σε καινούριους συλλόγους εφάμιλλης πρακτικής που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή μας.

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Σύλλογος χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσον που βοηθά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του:

 1. παρέμβαση και συνεργασία με τους φορείς του κράτους και τους συναφείς οργανισμούς, την τοπική Αυτοδιοίκηση, με συλλόγους γονέων
 2. συνεργασία με πρόσωπα, άλλους συλλόγους, οργανισμούς
 3. επιστημονικές εισηγήσεις και ημερίδες ειδικών επιστημόνων
 4. δημοσιεύσεις, συνεντεύξεις και λοιπά μέσα, που αποσκοπούν στην παρουσίαση, προβολή και διάδοση του έργου του Συλλόγου, καθώς και την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κόσμου υπέρ αυτών που υποστηρίζει.